Ülkeler Nükleer Silahlara Yatırım Yapmayı DurdurmalıdırCenevre - Bugün Askeri Harcamalara Karşı Küresel Eylem Günü’ne katılan ICAN’e (Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya) göre 2012 yılında nükleer silahlara yapılan harcamalar, küresel çapta devam eden ekonomik krize ve hükümetlerin nükleer silahsızlanma hedefini gerçekleştirmek üzere yeniden ortaya koyduğu sözlere rağmen, 100 milyar ABD dolarını aşacak gibi görünüyor.

Cenevre merkezli ICAN aktivistlerinden Arielle Denis şöyle diyor:

Nükleer silahlara harcanan her bir dolar sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele için harcanması gereken parayı alıkoyuyor. Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanımı yıkıcı insani sonuçlara sebep olacağı gibi uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelecek. Bu nihai terör araçlarına yatırım yapmak temelden kabul edilemez bir olgudur ve böyle yatırımlar, diğer silahlara yapılan yatırımları da teşvik etmektedir.

2011 yılında dünya çapında nükleer silahlar için yapılan harcamalar 105 milyar dolar civarındaydı. Bu 160 milyon nüfuslu Bangladeş’in Gayri Safi Milli Hâsılası’ndan aha büyük bir rakam. ICAN’ in yapmış olduğu hesaplamalara göre, bir yıllık nükleer silah masrafı, Birleşmiş Milletler’in 40 yıl boyunca yıllık 2,5 milyar dolarlık bütçesini karşılayabileceği bir miktara denk geliyor. Aynı şekilde bu parayla, Birleşmiş Milletler 14 yıl boyunca barışı sağlama görevlerini sürdürebilir.

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Departmanı yıllık yaklaşık 10 milyon dolar bütçe ile faaliyetini sürdürüyor – bu rakam, ülkelerin nükleer silah cephanelerine her saat başı harcadıklar miktardan daha az. Hâlihazırda nükleer silahlara ayrılan para uluslararası düzeyde üzerinde anlaşılmış olan Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerekleştirmek üzere kullanılabilir.

Melbourne merkezli ICAN aktivistlerinden Tim Wright şöyle diyor:

Dünya çağında milyonlarca kişi açlıkla boğuşurken ve bu insanlar temiz su, temel tıbbi ilaç ve bakıma muhtaçken, nükleer silah sahibi devletler her gün nükleer güçleri için yaklaşık 300 milyon dolar harcıyorlar. Çok açık ki, bu parayı harcamak için, hepimizi tehdit eden silahlardan çok daha iyi yollar var.

ABD’nin nükleer silahlara yaptığı harcamalar, küresel çapta nükleer silahlara yapılan harcamaların yarısından fazlasına tekabül ediyor. ABD 2011 yılında 8500 nükleer savaş başlığından oluşan cephanesini ve ilgili altyapıyı modernleştirmek ve depolamak için tahminen 68,1 milyar dolar harcadı; bu ABD’nin dış yardım için harcadığı paranın 2 katına tekabül ediyor, aynı zamanda bu para Sudan ve Güney Sudan’ın gayri safi yurtiçi hâsılalarının da toplamına denk geliyor.

Arielle Denis’ e göre:

Nükleer cephanelerin modernleştirilmesi için harcanan giderler, liderlerimizin nükleer silahsız bir dünya kurma konusundaki sözlerinin samimiyetine büyük bir gölge düşürüyor; aksine bu, böyle silahları sonsuza tek bulundurma konusundaki kararlığı ortaya koyuyor. Nükleer silahlar sahip oldukları statüyü ve rolü kaybettikçe, insanlar giderek nükleer silahların inanılmaz boyutlara varan maliyetini sorguluyor. Nükleer Silah Sahibi Olmayan Devletler arasında dünyanın “nükleer bağımlılığını” sorgulayan ve nükleer silahların yasaklanması için görüşmelerin başlamasını talep eden bir hareket yükseliyor.

ICAN geçen ay, ABD, Avrupa ve Hindistan’daki nükleer silah şirketlerine yatırım yapan 30 ülkeden 300 kurumun listesini ortaya koyan ezber bozan bir rapor yayınladı. ICAN bu kurumlara, nükleer savaş endüstrisine yaptıkları desteği sonlandırma çağrısı yapmaktadır.

Nobel Barış Ödlü sahibi ve ICAN destekçisi Başpiskopos Desmond Tutu, rapor için yazdığı önsözde şöyle demişti: “Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara, doğru şeyi yaparak ahlaksız nükleer silah endüstrisinden çekilerek radyoaktif küllenmeyi ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara destek vermeleri ve bunları engellememeleri çağrısı yapılmalıdır.”

ICAN’ in nükleer silah harcamaları ile ilgili brifingi: http://icanw.org/files/ICAN-DisarmamentDevelopment.pdf

ICAN’ in nükleer silahların finanse edilmesi ile ilgili raporu: http://dontbankonthebomb.com

Ms Arielle Denis
+33 (0) 6 87 14 89 33 (İsviçre)
arielle@icanw.org

Mr Tim Wright
61 (0)3 9347 4795 (Avustralya)
tim@icanw.org

♦