nukleer-silahların-yikici-insani-etkileri-crop

Nükleer Silahların Yıkıcı İnsani Etkileri127 ülkenin hükümet temsilcileri, 4-5 Mart 2013 tarihlerinde Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen Nükleer Silahların Yıkıcı İnsani Sonuçları Konferansı’na katılmak üzere bir araya geldiler. Konferansın sivil toplum partneri ICAN’di ve ICAN konferansın açılış oturumunda aşağıdaki video deklerasyonu sundu, ayrıca her bir oturumun sonunda yaptığı konuşmalarda nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının yıkıcı insani sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Konferansın üç gündemi vardı: bir nükleer silah patlamasının patlama anında yolaçtığı yıkıcı insani sonuçlar, daha geniş çaplı ve uzun vadeli sonuçları ve böyle bir patlamaya hazırlık ve yanıt verme kapasitesi. Konuşmacılar arasında Norveç Dışişleri Bakanı, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi vardı.

Bu tarihi konferans, Meksika’nın aynı başlıkla düzenlenecek bir sonraki konferansa ev sahipliği yapacağını açıklamasıyla sona erdi. Konferansa katılan hükümetlerin ve organizasyonların büyük çoğunluğu, bir nükleer silah patlamasının, nükleer silahların tamamen yasaklanması konusunda atılacak ilk adım olması gerektiği konusunda anlaştılar. Meksika’da yapılacak ikinci konferans, nükleer silahların yıkıcı insani sonuçları konusundaki argümanları daha da sağlamlaştırmak ve nükleer silahları gayri meşru ilan ederek tamamen ortadan kaldırmak konusunda bütün devletlerin yapıcı bir diyalog kurması konusunda yeni bir platform sağlayacak.

Oslo Konferansı’nın sonuçları üzerine ICAN basın açıklaması

ICAN’in konferansa sunduğu video-deklerasyon

♦