nükleer silahları yasaklamak

Nükleer silahların yasaklanmasını başarmakNükleer silahların orantısızlığının yol açtığı insani felaketi önlemek için, devletler, bu silahların yasa dışı ilan edilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması yönündeki çabalarını artırmalıdırlar.
Nükleer bir savaşın insanlık üzerinde yaratacağı yıkımı anlamak, 1968’de imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) arkasında yatan itici güçtü. Bu anlaşmanın 6. Maddesi, bütün devletleri, katı ve etkili bir uluslar arası kontrol altında nükleer silahsızlanma görüşmeleri yapmaya zorunlu kılıyor. Fakat aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen, bu koşul henüz yerine getirilmiş değil. Mayıs 2010’da anlaşmanın gözden geçirilmesi sonucunda hükümetler, yıkıcı insani sonuçların harekete geçmekte başarısız olmaktan kaynaklanabileceği uyarısında bulundular.

Evrensel yasak

Nükleer silahların ortadan kaldırılmasının en etkili, hızlı ve pratik tek yolu, kapsamlı, geri dönülemez, bağlayıcı, nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesinin bütün yönlerini masaya yatıran bir anlaşmanın görüşmelerine başlamak olacaktır. Bu görüşmeler bir an önce başlamalı ve başarılı bir sonuca ulaşıncaya kadar devam etmelidir. Böyle bir yaklaşım, dünyadaki insanların ve devletlerin çoğu tarafından desteklenmektedir.
Nükleer silahlar anlaşması bir dizi biçimde olabilir. En iyi olasılıkla, bu anlaşma devletleri, biz dizi aşamaya göre silahsızlanmaya zorunlu kılacaktır. Bu aşamanın ilk adımı, nükleer devletlerin silahlarını yüksek alarm düzeyinden çıkarmalarıyla başlayacaktır. Tercihen, fisil maddelerin üretimini yasaklayacak ve var olan stokların uluslar arası kontrol altında yok edilmesini şart koşacaktır. Uluslar arası bir izleme sistemi ve bu iş için görevlendirilmiş bir kuruluş bu anlaşmanın uygulanmasının bütün aşamalarını gözlemleyecektir.

♦