Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması için Yeni Bir AnlaşmaÇalışmalar, dünyadaki ülkelerin dörtte üçünün nükleer silahların ortadan kaldırılması için yeni bir anlaşma imzalanmasını istediğini gösteriyor.

CENEVRE, İsviçreNükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – ICAN) tarafından bugün açıklanan rapora gore, dünyada bulunan ülkelerin dörtte üçü, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un, nükleer silahların yasa dışı ilan edilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması yönündeki önerisini destekliyor. Bugüne kadar 146 ülke yeni bir küresel silahsızlanma anlaşması konusunda istekli olduğunu açıkladı ve bunlardan dördü elinde nükleer silah bulunduran Çin, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore.

Bu rapor, Atom Bilimcileri Kurulu’nun, Fukushima’da gerçekleşen nükleer felaketin ardından giderek büyüyen nükleer tehlikeye ve nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması yönünde bir ilerleme sağlanmamasına bir tepki olarak Kıyamet Günü Saati’ni (Doomsday Clock) bir dakika ileri almasından bir hafta sonra açıklandı. ICAN kampanyacısı ve raporun yazarı olan Tim Wright, “Ülkelerin büyük çoğunluğu, tıpkı kimyasal ve biyolojik silahların olduğu gibi, artık nükleer silahların da tamamen ortadan kaldırılmasının zamanının geldiğini düşünüyor”, dedi.

Wright yaptığı açıklamada, “Eğer nükleer silahların kullanılmasını ve yayılmasını önlemek istiyorsak, nükleer silahsızlanma süreci bu kadar yavaş ilerlememelidir. Bu süreç hızlandırılmalıdır, ve bunu başarmanın en iyi yolu, zaman sınırlaması ve kriterleri olan kapsamlı bir nükleer silahsızlanma anlaşmasının imzalanmasıdır. Uluslararası toplumun görüşeceği bir sonraki konu bu olmalıdır”, dedi.

Dünya çapında yaklaşık 100 milyon üyesi ve gönüllüsü bulunan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (International Red Cross and Red Crescent Movement), nükleer silahların insanlığa yönelik tehditlerini vurgulayan ve hükümetleri, “iyi niyet göstergesi olarak, nükleer silahların yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma yoluyla tamamen ortadan kaldırılması ve kullanımının yasaklanması için görüşmelere acilen başlamaya” çağırıyor.

Nükleer silahların yasaklanması için bir anlaşma imzalanmasına yönelik destek, BM Genel Sekreteri’nin böyle bir anlaşmayı, nükler silahsızlanma eylem planının odak noktası haline getirmesinden, yani 2008’den beri giderek büyüyor. 2010 yılının Mayıs ayında yapılan, Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması yeniden gözden geçirme konferansında, nükleer silah sahibi bazı ülkelerden gelen itirazlara rağmen, nükleer silahların kaldırılması ve yasaklanması için iki anlaşma örneği kabul edildi.

Cenevre’de bulunan ICAN Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ofisi‘ nde görev yapan uzman kapmpanyacı Arielle Denis, hükümetlerin üzerinde nükleer silahların yasaklanması yönünde, kendi vatandaşlarından gelen bir basınç olduğunu düşünüyor. “Dünyanın her yerinde, elinde büyük miktarda nükleer cephane bulunan ülkelerde bile, yapılan kamuoyu araştırmaları, vatandaşların çoğunun bu ahlak dışı, insanlık dışı ve yasa dışı silahların ortadan kaldırılmasını ve yasaklanmasını desteklediğini gösteriyor. İnsanlar, liderlerinin nükleer silahlardan kurtulma zamanlarının geldiğini düşünüyorlar”, dedi.

ICAN tarafından yapılan çalışma Latin Amerika, Karayipler ve Afrika’daki bütün ülkelerin nükleer silahları yasaklayan bir anlaşmadan yana olduğunu, Asya, Pasifik ve Ortadoğu’da da büyük çoğunluğun böyle bir anlaşmayı desteklediğini gösteriyor. Nükleer silahları yasaklayan bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik desteğin en az olduğu yerler ise Avrupa ve Kuzey Amerika ve özellikle NATO üyesi olan ülkeler. Nükleer silahları yasaklayan bir anlaşmanın imzalanmasını destekleyen ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık 81%’sini oluşturuyor. Rapora göre, sadece 26 ülke böyle bir anlaşmaya karşı çıkıyor ve bu ülkelerin 26’sı aslında kararsız pozisyonda bulunuyor. Rapora göre Türkiye, BM’nin önerdiği nükleer silahsızlanma anlaşmasına karşı çıkan ülkeler arasında bulunuyor olmasına rağmen, yapılan kamuoyu araştırmaları halkın 65%’inin nükleer silahlanmaya karşı olduğunu gösteriyor.

Raporu indirmek için: http://www.icanw.org/positions

Yorum almak için:

Mr Tim Wright
+61 (0)3 9347 4795 (Avustralya)
tim@icanw.org

Ms Arielle Denis
+33 (0) 6 87 14 89 33 (İsviçre)
arielle@icanw.org

Arife Köse
Kampanya Koordinatörü
Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslar arası Kampanya (ICAN)

Tel: +90 (0) 538 263 45 35
E-posta: arife@icanw.org
Web: icanturkiye.org

♦