sıra 1 foto

Nükleer silahlara yatırım yapılmasına karşı çıksıra 1 foto22014 Don’t Bank on the Bomb raporu yayınlandı. Raporun yazarlarından biri olan Susi Snyder (PAX) ile raporun etkilerini ve nükleer silahlara yatırım yapılmasına karşı neler yapılabileceğini konuştuk. Hemen şimdi harekete geç ve bankana nükleer silahlara yatırım yapmamasını söyle.

Günümüzde finans kurumlarının nasıl davrandıklarına ve paralarını nereye yatırdıklarına dair farkındalık giderek artıyor. Bu raporun nükleer silahlara yapılan yatırımlar konusunda farkındalığın artmasında nasıl bir rolü oluyor?

Susi Snyder: Don’t Bank on the Bomb raporunun en güzel tarafı, banka hesabı olan herkese (ki çoğumuzun var) nükleer silahlar konusunda bir şey yapmak için kolay bir fırsat sunması. “Bu silahlar kabul edilemez ve bunlara para ödemek istemiyorum” demek için fizik ya da uluslar arası ilişkiler ya da finans bilmeniz gerekmiyor. Bu raporun dünyada bir örneği daha yok çünkü bütün bu bilgileri bulabileceğiniz başka hiçbir yer yok.

Finans kuruluşları neden hala nükleer silahlara yatırım yapıyorlar?

Susi Snyder: Nükleer silah üreten şirketlerin çoğu küresel çapta bir felakete yol açmayacak başka şeyler de üretiyorlar. Örneğin Boeing ve Airbus aslında daha çok yaptıkları uçaklarla biliniyorlar. Bence birçok finans kuruluşu yatırım yaptıkları şirketlerin nükleer silah üretimine de dahil olduğunu bilmiyor.

Nükleer silahların yasaklanması böylesine tehlikeli silahların marjinalize edilmesine ve bu silahlara yatırılan para miktarının azalmasına nasıl bir katkıda bulunabilir?

Susi Snyder: Nükleer silahlar zaten marjinaldir çünkü bu silahlar hiçbir ayrım göretmeyen, insanlık dışı ve kullanımı durumunda bir felakete yol açma kapasitesine sahip silahlardır. Eğer nükleer silahları yasaklayan bir anlaşma, Misket Bombaları Anlaşması’nda olduğu gibi bu silahlarla ilgili herhangi bir yardımı da yasaklarsa nükleer silahlara para yatırılmasını engelleyebilir. PAX’ın yaptığı bir araştırma nükleer silahların herhangi bir aşamasında yardımı yasaklamanın ulusal yasaların buna göre düzenlenmesi ya da ulusal açıklamalarda bunun nükleer yatırım yapmayı yasaklayacak şekilde yorumlanması sonucunu doğurabildiğini gösteriyor. Bu konunun açıklığa kavuşturulması için nükleer silahları yasaklayan bir anlaşmanın bir an önce imzalanması gerekir.

Bazen finans kuruluşlarının davranışlarını değiştirmek sıradan insanların yapamayacağı kadar büyük ve zor bir iş olarak görülüyor. Sıradan bir kişi nükleer silahlara yapılan yatırımları durdurmaya nasıl bir katkıda bulunabilir?

Susi Snyder: Don’t Bank on the Bomb herkese kendi bankası ya da diğer finans kuruluşları ile iletişime geçme fırsatı sunuyor. Bu aracı çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz: http://goodbyenuk.es/take-action/  ya da Kampanya Kılavuzu’ndaki diğer fikirlerden yararlanabilirsiniz.

♦