Hiroshima2-620x310

Yıkıcı ZararNükleer silahlar bugüne kadar yaratılmış olan en yıkıcı, insanlık dışı ve hiçbir ayrım gözetmeyen silahlardır. Hem yol açtıkları yıkım hem de yıllar boyu devam eden, geniş bir alana yayılan ve genetik yapıya zarar veren radyoaktif atık açısından başka hiçbir silaha benzemezler. Büyük bir şehir üzerinde patlatılan tek bir nükleer bomba milyonlarca kişiyi öldürebilir. Onlarca ya da yüzlerce nükleer silahın kullanılması küresel iklimi alt üst edebilir ve dünya çapında kıtlığa yol açabilir.

Yıkıcı insani hasar broşürünü indirin

Kullanım, test ve üretim

kazakhstan

Nükleer silahlar, savaş sırasında bugüne kadar iki kez kullanıldı – 1945’de Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerinde. Hiroşima ve Nagazaki’de 210,000’den fazla masum sivil öldü, çok daha fazla sayıda kişi ağır yaralandı. Nükleer silahlar bundan sonra bir daha hiç kullanılmamış olsa da, bu silahların üretiminden, test edilmesinden ve konuşlanmasından ve geri dönüşü olmayan etkiler vardır. Bu etkiler konusundaki bilgiler, nükleer silahların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları motive etmelidir.

Hiroşima ve Nagazaki bombalamaları →
Nükleer testin mirası →
Nükleer silah üretimi →
Kamu kaynaklarının dağılımı →

Anlık ve daha geniş etkiler

poverty

Nükleer silahlar, yıkıcı güçleri ve çevreye ve insan yaşamına yönelik oluşturdukları tehdit açısından eşi benzeri olmayan silahlardır. Büyük bir patlama, sıcaklık ve radyasyon biçimlerinde büyük bir enerji ortaya çıkarırlar. Böyle bir patlamaya yeterli ve uygun bir telafi oluşturmak mümkün değildir. On milyonlarca insanın anında ölmesinin yanı sıra, 100 tane Hiroşima bombası büyüklüğünde bombanın kullanıldığı bir bölgesel savaş küresel iklimi ve tarımsal üretimi mahvedebilir ve bunun sonucunda tüm dünyada bir milyardan fazla insan kıtlık riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Patlama, sıcaklık ve radyasyon →
İklimin bozulması ve kıtlık →
Şehirler üzerindeki etki modellemesi →
İnsani bir çözüm yok →

İnsani yaklaşım

ICAN, nükleer silahlar konusunda yapılan tartışmaların ulusal güvenlik ile sınırlı olmaması gerektiğine, bu silahların insanlık üzerindeki etkilerine – sağlığımız, toplumumuz ve hepimizin hayatının bağlı olduğu çevremiz – odaklanması gerektiğine inanıyor. 1997’de mayınların ve 2008’de misket bombalarının yasaklanmasıyla sonuçlanan süreçler, insani temelli bir yaklaşım ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün, benzer bir yaklaşımı nükleer silahlar için de benimsemeliyiz.

İnsanlık dışı silahları yasadışı ilan etmek →
Nükleer silahların yasaklanmasını başarmak →

♦