kamu kaynakları1

Kamu kaynaklarının kullanımıNükleer silah harcamaları

Dünyada yüz milyonlarca aç insan varken, nükleer silah sahibi devletler, nükleer güçlerine günde 300 milyon dolar harcıyorlar.
Nükleer silahların üretimi, bakımı ve modernizasyonu, kamu kaynaklarının sağlık, eğitim iklim değişikliğinin telafisi, felaketlerin yol açtığı zararların telafisi, gelişim yardımı ve diğer önemli hizmetlere yerine bu alanlara aktarılmasına neden oluyor. Dünya çapında, nükleer silahlara 105 milyar dolar ya da saatte 12 milyon dolar harcanıyor. Dünya Bankası’nın 2002 verilerine göre, nükleer silahlara bir yılda yapılan 40-60 milyar dolarlık yatırım ya da kabaca nükleer silahlara harcanan paranın yarısı, uluslar arası olarak üzerinde anlaşmaya varılan ve dünya çapında 2015 yılı itibariyle yoksulluğu azaltmayı amaçlayan Milenyum Gelişim Hedefleri’ni yakalamaya yetiyor.
2010 yılında yapılan nükleer silah harcamaları, Afrika’ya sağlanan gelişim yardımından iki kat fazla ve 160 milyonluk bir nüfusa sahip olan Bangladeş’in yurt içi milli hasılasına eşitti. Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine ulaşmak amacıyla çalışan BM kuruluşu olan Silahsızlanma İşleri Ofisi’nin yıllık bütçesi 10 milyon dolar. Bu miktar, bir sattte nükleer silahlara harcanan paradan bile daha az.

Ülke

2010 harcaması

2011 harcaması

ABD

$55.6bn

$61.3bn

Rusya

$9.7bn

$14.8bn

Çin

$6.8bn

$7.6bn

Fransa

$5.9bn

$6.0bn

İngiltere

$4.5bn

$5.5bn

Hindistan

$4.1bn

$4.9bn

İsrail

$1.9bn

$1.9bn

Pakistan

$1.8bn

$2.2bn

Kuzey Kore

$0.7bn

$0.7bn

Toplam

$91.0bn

$104.9bn

Kaynak: Global Zero

Dünya fazlasıyla silahlanmış durumda ve barış yeterince finanse edilmiyor…. Soğuk savaşın sona ermesi dünyanın barış beklentisini artırdı. Fakat, dünyada halen 20,000 nükleer silah bulunuyor. Bunların bir çoğu her an ateşlenebilir durumda ve yaşamımızı tehdit ediyor.” – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon

♦