karamayını kurbanı

İnsanlık dışı silahları yasa dışı ilan etmekBiyolojik silahları, kimyasal silahları ve misket bombalarını yasaklayan anlaşmalar bulunuyor ama henüz nükleer silahları yasaklayan bir anlaşma yok.
Uluslar arası toplum, insanlığa ve çevreye kabul edilemez zararlar veren belirli silahların yasaklanmasını sağlayan anlaşmaları görüştü. Bunlar arasında biyolojik ve kimyasal silahlar , mayınlar ve son olarak misket bombaları bulunuyor. Nükleer silahların yıkıcı kapasitesi bunların hepsinden daha fazla olmasına rağmen, henüz nükleer silahların yasaklanması üzerine bir görüşme başlamadı. Ancak bu silahların kullanılması uluslar arası insani hukuk tarafından yasaklandı ve bütün devletler nükleer silahsızlanma için iyi niyetli olarak görüşmeler yapmak zorunda.

İnsani hukuk ve insan güvenliği

Nükleer silahlar askeri ve sivil hedefler ya da savaşçılar ve savaşçı olmayanlar arasında ayrım yapmazlar. Nükleer bir saldırıda en çok sayıda yaralanan ve ölenler kaçınılmaz olarak siviller olacaktır. Nükleer zincir reaksiyonunun patlayıcı enerjisi bir kez ortaya çıktığında, etki alanı sınırlandırılamaz. Çevre bölgelerde ya da savaşla hiçbir ilgisi olmayan uzak yerlerde yaşayan insanlar radyoaktif atıklardan dolayı acı çekecekler. Bu orantısız ve ayrım gözetmeyen yıkım açıkça uluslar arası insani hukukun ihlalidir.
Nükleer savaşın yıkıcı sağlıksal ve çevresel sonuçları, sağlık ve güvenliği önemsemeyen silahlı şiddetin son noktasıdır. Nükleer silahları yasa dışı ilan etmek ve ortadan kaldırmak, eğitim, sağlık, düzgün çalışma ve temiz çevre gibi temel haklara saygılı olmaya dayanan insan merkezli bir güvenlik anlayışı için verilen mücadelenin bir parçasıdır.

♦