sıra 3 foto

ICAN Sivil Toplum Forumu: Harekete geçmek için bir fırsatICAN yönetim kurulu üyesi Magnus Løvold ile röportaj

Viyana’da düzenlenecek ICAN Sivil Toplum Forumu’na iki haftadan daha kısa bir süre kaldı. Konuşmacılar ve etkinlikler açısından konferanstan neler beklemeliyiz? 

Magnus Løvold: Geçtiğimiz birkaç yılda nükleer silahların tartışılma biçiminin değiştiğini gördük. Bu, büyük ölçüde, nükleer silahların insani sonuçlarının tartışıldığı bu konferanslar dizisinin başlamasıyla oldu. Fakat biz halkın ve sivil toplumun bu tartışmaya daha çok katılmasını istiyoruz. Forum’da tartışmaya yeni dahil olan konuşmacılar olacak ve toplantılarda tartışmanın yeni yönleri dile getirilmeye çalışılacak. Toplantılardan bir tanesi nükleer silahların askeri kullanımı üzerine olacak ve “karşılıklı garanti edilen yıkım” ve “nükleer caydırıcılık” zırvaları dışında gerçekten başka bir asker kullanımının olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak. Bir diğer toplantı Nükleer Silahların İnsani Sonuçları üzerine yapılan konferanslara ev sahipliği yapan üç ülkenin (Norveç, Meksika ve Avusturya) deneyimlerini aktaracak ve bu toplantıda nükleer silahların yasaklanmasının gerçeğe dönüşmesi için politik liderliğin hangi yönde ilerlemesi gerektiği tartışılacak. Bütün toplantılarımız ve konuşmacılarımız en kritik teknik tartışmalara değinecekler ve aynı zamanda forum katılımcıları ile interaktif bir şekilde tartışmaları yürütecekler.

Bu Sivil Toplum Forumu, Nükleer Silahların İnsani Sonuçları Üzerine Konferans’ın üçüncüsünden hemen önce gerçekleşiyor. Forum’dan neler bekliyorsunuz ve hükümetlerin konferansı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağını düşünüyorsunuz?

Magnus Løvold: Tartışmaları sadece araştımacılar ve hükümet temsilcileri arasında devam eden üst düzey bir halden çıkarıp nükleer silahsızlanmaya doğru yöneltmeye ve bu tartışmalara herkesin katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü nükleer silahlar gerçekten hepimizi ilgilendiren bir sorun. Sivil Toplum Forumu’nda yapacağımız tartışmaların hükümetlerin üzerinde bir etkisinin olmasını umuyoruz ve şunu açıkça belirtmek istiyoruz ki nükleer silahsızlanma konusundaki tartışmalar sadece hükümetlere değil insanlara da odaklanmalı. Hükümetlerle birlikte çalışmak ve nükleer silahları yasaklayan bir anlaşmanın gerçekliğe dönüşmesi için gerekli politik liderlik ve cesareti göstermeleri için onları teşvik etmek istiyoruz.

♦