humanitarian disarmament

GENÇLİK İNSANİ SİLAHSIZLANMAYI DESTEKLİYOR! PROJESİ ÇAĞRISI18-35 yaş arası gençleri, ERASMUS + kapsamında BABİL DER (Bağımsız Araştırma Bilgi ve İletişim Derneği – babilder.org) ortaklığı ile yürütülecek “ICAN1 EYLEM AKADEMİSİ: GENÇLİK İNSANİ SİLAHSIZLANMAYI DESTEKLİYOR” başlıklı projeye başvurmaya çağırıyoruz. Orta Doğu ve Avrupa’da kimyasal silahlar, nükleer silahlar gibi kitle imha silahlarının yasaklanması çalışmalarını desteklemeyi ve barışın sesini yükseltmeyi amaçlayan proje Türkiye, Fransa ve Sırbistan’dan gençleri bir araya getirmeyi, birlikte insani silahsızlanma konusunda çalışmalar yürütmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamayı ve böylece gençler arasında silahsızlanma konusunda farkındalığın artmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bugüne kadar silahsızlanma hep uluslararası güvenlik, uluslararası ilişkiler ve askeri ittifak anlaşmaları ve caydırıcılık çerçevesinde tartışıldı. Bu çerçeve dünyamızı insanlık ve gezegen için çok tehlikeli bu silahlardan, yani nükleer silahlardan, kitle imha silahlarından, kimyasal silahlardan kurtarmaya yetmedi. Bir süreden beri dünyada silahsızlanma tartışmalarının çerçevesi yeniden çiziliyor. Artık dünya, son derece tehlikeli ve geri döndürülemez yıkıcı etkilere sahip olan bu silahları kazara ya da bilerek kullanılmaları durumunda insanlık ve gezegen açısından ortaya çıkaracağı sonuçlar açısından tartışmak istiyor.

Uluslar arası resmi ve/veya sivil toplum platformlarında bir süreden beridir devam eden bu tartışmayı Arta Doğu ve Avrupa’ya yaymayı amaçlayan proje Fransa’dan OBSARM, Sırbistan’dan AAAS (Assistance Advocacy Access) ve Türkiye’den Babil-Der ortaklığında  Erasmus + kapsamında yürütülecek olan “ICAN EYLEM AKADEMİSİ: GENÇLİK İNSANİ SİLAHSIZLANMAYI DESTEKLİYOR!” projesi başvurularınızı bekliyor. Bu proje üç jeo-politik bölgeden (Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar) gençlerin ortak bir insani güvenlik anlayışı konusundaki farkındalıklarını güçlendirmeyi ve ardından bulundukları çevrelerde (üniversite vs) edindikleri bilgiler doğrultusunda faaliyetlerde (sergi, toplantı vs) bulunmalarını sağlamayı ve edindikleri deneyimi çeşitli uluslar arası platformlarda bir araya gelerek paylaşmalarını amaçlıyor. Katılımcılar proje kapsamında doğacak maliyetlerden muaf olacaklardır.

Başvuracak kişilerde aranan nitelikler:

-          18-35 yaş arasında olmak

-          Uluslar arası toplantılara aktif olarak katılacak düzeyde İngilizce biliyor olmak

-          Tercihen pasaportu bulunmak

-          Zaman ve diğer konular açısından Türkiye içinde ve uluslar arası seyahat engeli bulunmamak

Son başvuru tarihi: 5 Temmuz 2015

Sonuçların açıklanma tarihi: 10 Temmuz 2015

Başvuru Formuhttps://docs.google.com/forms/d/1s102PEQ3OukTfNSyV8kRqY-Jo7M1fYq3NN8z7VjdzrY/viewform?c=0&w=1

1. ICAN: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Kampanya. 2007 yılında çalışmalarına başlayan 90’dan fazla ülkede nükleer silahsızlanma alanında faaliyet yürüten ICAN, nükleer silahları tamamen yasaklayan bir anlaşmanın imzalanması için çalışıyor.2012 yılından bu yanaTürkiye’de de bu alanda çalışmalarını yürüten ICAN hakkında daha fazla bilgi için: www.icanturkiye.org

 

♦