yeni-bir-anlaşma-re-imagining-the-bomb

Yeni Bir AnlaşmaYeni Bir Anlaşma Yoluyla Nükleer Silahların Yasaklanması

ICAN (Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Kampanya), bütün ülkeleri nükleer silahların yasaklanması ve ortadan kaldırılmasının teminat altına alınması için Nükleer Silahlar Anlaşması‘ nın (NWC) görüşmelerine başlamaya davet etmektedir. Böyle bir anlaşmanın görüşmelerine başlamak için yasal bir yükümlülük bulunmaktadır ve uzmanlar hali hazırda bir taslak metin ortaya koydular. Bu uzmanlara göre Nükleer Silahlar Anlaşması’nın (NWC) başarılı olma şansı, nükleer silahsızlanmaya yönelik parçalı ve tutarsız bir dizi yaklaşıma göre çok daha yüksek.

Anlaşma, kimyasal ve biyolojik silahları ve anti-personel mayınları yasaklayan benzer anlaşmalar model alınarak hazırlanmıştır. Bu anlaşma hâlihazırda var olan Nükleer Silahsızlanma Anlaşması (NPT) ve Kapsamlı Deneme Yasağı Anlaşması’nı (CTBT) yol saymayacak; bu anlaşmaları tamamlayıcı bir işlev görecek. Bu anlaşma mümkün, gerekli ve böyle bir anlaşma için çoktan geç kalındı.

Hükümetlerin Nükleer Silahlar Anlaşması’na İlişkin Konumları (İndir)

Anlaşma Ne İşe Yarayacak?

Nükleer Silahlar Anlaşması, nükleer silahların geliştirilmesini, denenmesini, üretilmesini, depolanmasını, nakliyatını, kullanılmasını ve kullanılması tehdidini ve nükleer silahları üretebilmek için uygun olan parçalanabilir maddeleri (hem zenginleştirilmiş uranyumu hem de ayrıştırılmış plutonyumu) yasaklar. Bu anlaşma nükleer silaha sahip olan bütün devletlerin bulundurdukları bütün nükleer silahları aşamalı olarak yok etmesini zorunlu kılar; bu süreçteki son aşama nükleer silahların bir daha asla üretilememesi için parçalanabilir maddelerin uluslararası denetime tabi tutulması olacaktır:

  1. Nükleer silahları hemen kullanılabilir konumlarından çıkarılması
  2. Mevzilerdeki nükleer silahların kaldırılması
  3. Savaş başlıklarının nakliyat araçlarından kaldırılması
  4. Patlayıcı “çukur”larda yer alan nükleer silahların kullanılamaz duruma getirilmesi
  5. Parçalanabilir maddelerin Birleşmiş Milletler’in denetimine girmesi.

Anlaşmanın Kurallarına Uyulduğu Nasıl Doğrulanacak?

Nükleer Silahlar Anlaşması, ülkelerin anlaşmada belirtilen yükümlülüklere uyduğunu teminat altına alabilmek amacıyla bir kurul oluşturacaktır. Bu kurul, nükleer silaha sahip olan ülkelerden ilerleme raporları alacak, silah tesislerinde incelemeler yapacak, uydu fotoğrafları ve uzaktan çalışan sensorlarla veri elde edecek ve nükleer silah yapımında kullanılabilecek maddelerin üretimini ve nakliyatını denetleyecektir.

ICAN (Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Kampanya)’in, Nükleer Silahlar Anlaşması’nı (NWC) desteklemekteki rolü nedir?

ICAN, 2007 yılında Securing Our Survival (SOS): The Case for a Nuclear Weapons Convention’ ni yayınladı. Bu, değişen küresel güvenlik çevresi ile ilgili görüşleri yansıtan ve nükleer silahsızlanma ile ilgili kritik sorulara cevap veren bir bildiriydi. ICAN bütün ülkelere, Nükleer Silahlar Anlaşması için görüşmelere acilen başlama çağrısı yapmaktadır. Bunun artık uygulanmasının vakti gelmiş bir fikir olduğunu düşünüyoruz.

♦