Barış Gemisiİtalya’nın Civitavecchia kentinde bir araya gelen ve Ufuk 2012 Projesi’nin desteğiyle 23-27 Mart tarihlerinde Barış Gemisi ile Akdeniz’e açılan, aralarında Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Lübnan ve Filistin’in de bulunduğu pek çok ülkeden uluslar arası ve bölgesel katılımcıların da bulunduğu sivil toplum temsilcileri 2012’de Finlandiya’da yapılması planlanan Ortadoğu Nükleer Silahsız ve Diğer Tüm Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Bölgeler toplantısını tartışmak üzere bir araya geldi. İtalya’nın Finlandiya büyükelçisi Petri Tuomi-Nikula açılış konuşmasını yaptı ve konferans hakkındaki son bilgileri paylaştı.

Katılımcılar, konferansın hazırlık sürecinin, konferansın kendisinin ve sonuçlarının bölge halkının desteğiyle başarıya ulaşabileceği üzerinde hemfikir oldular. Tarihin verdiği dersler ve dünya çapında meydana gelen yakın zamandaki gelişmeler, çok açık bir şekilde sivil toplumun bölgenin geleceğini belirlemede oldukça belirleyici bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır; bu gerçeği görmezden gelmek felaketle sonuçlanabilir. Sivil toplum temsilcileri bu çerçevede konferansın başarıya ulaşması için konferansın yöneticisi Büyükelçi Jaakko Laajava’ya yollanmak üzere bir dizi öneri üzerinde anlaştı.

Katılımcılar Nükleer Silahsız ve Diğer Kitle İmha Silahlarından da arındırılmış bir Ortadoğu’nun tek tek ülkelerin güvenlik çıkarına olduğu ve bölgedeki bütün devletlerin ortak bölgesel güvenlik çıkarıyla bağdaştığı konusunda fikir birliğine vardılar. Bu, aynı zamanda, bölgedeki bütün halkların, eşit bir biçimde ve ayrımcılığa tabi olmaksızın, insan güvenliğini sağlayacak ve güçlendirecek; bu, insanların özgür ve onurlu bir biçimde korkusuzca yaşamalarını sağlayacak, barış ve gelişme yolunda ilerleme sağlayacaktır. Aynı zamanda bu, dünya çapında nükleer silahsız ve diğer tüm kitle imha silahlarından arındırılmış bölgeler yaratma hedefinin önemli bir ayağını oluşturacaktır.

Katılımcılar, 2012 yılında Finlandiya’da yapılması planlanan konferansın Ortadoğu Nükleer Silahsız ve Diğer Tüm Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Bölgeler yaratma hedefini gerçekleştirmeye yönelik sürecin zaman sınırlandırması olan görüşmelerine başlanması için bir ilk adım olması gerektiğine oy birliğiyle karar verdiler ve sürecin 2012’den sonra da devam ettirilmesi için destek sözü verdiler.

Katılımcılar bunun yanı sıra, evrensel katılımın ve bölgedeki tüm devletlerin mümkün mertebe sürece dâhil olmasının önemine vurgu yaparken, 2012 konferansının geleceğine zarar verecek ya da olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddet ve saldırganlıktan kaçınmaları konusunda bütün devletlere çağrı yaptılar.

♦